آرشیو Category: اکسپو 2020
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه

جلسه ستاد اکسپو 2020 دوبی با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای ستاد اکسپو در تالار اصفهان نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران برگزار شد.

برگزاری جلسه تخصصی کمیته های ستاد اکسپو 2020 دوبی با حضور دکتر زمانی

جلسه ستاد اکسپو 2020 دبی

ششمین جلسه کمیته اقتصادی ستاد اکسپو2020 دوبی در تالار اصفهان شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید

دکتر حسن زمانی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها

در راستای برنامه ریزی ، سازماندهی و همکاری نهادها و دستگاه های زیربط کشور پیرامون مشارکت ایران در این رویداد جهانی ، حسن زمانی به عنوان کمیسر ژنرال ج.ا.ایران معرفی شد.